Facebook Instagram YouTube

Vano&Saudek. Garance kvality!

02.10.2017

Garanti, mistři, čestní porotci. Tyto a další přívlastky a pojmenování se nejlépe hodí k pánům fotografům, Janu Saudkovi a Robertu Vanovi, kteří jako již tradičně usedli do porotcovských křesel a společně zhodnotili finalistky. Nejsou však jen porotci. Jsou také garanty kvality. Jde přeci o PhotoGirl. To znamená fotografování v první řadě. 

Luxusním vozem od Knokar.cz dorazili do místa konání a s sebou přivezli hodnotný obraz. Jan Saudek totiž vítězce daroval krásný obraz Rtů, který sám vítězce předal. Robert Vano se zase stal kmotrem kalendáře, který nafotil s finalistkami Vratislav Noha a svým dílem přispěl k výrobě kalendáře také Joe Muczka Jr. Jsme velice rádi, že pánové Vano a Saudek jsou spjati se soutěží a že je snad i pro ně ctí hodnotit krásu a fotogeničnost dívek a žen. Kdo jiný totiž rozumí fotografování více, než tito dva pánové fotografové. Dvorní fotograf soutěže pan Vratislav Noha zachytil jejich příjezd vozem od Knokar.cz a také při diskuzi nad obrazem pro vítězku.

 

IMG_0221.JPG IMG_0312.JPG IMG_0456.JPG IMG_0518.JPG NOH_3293.JPG NOH_3411.JPG NOH_3419.JPG NOH_4021.JPG

Více novinek »